Werkwijze

Ik, Henk Knoop, ben Register Belastingadviseur(RB) en lid van het Register Belastingadviseurs. Onderdeel van het lidmaatschap zijn onder andere bijscholing en tuchtrecht. Ik werk vanuit huis. Persoonlijk, informeel contact en korte communicatielijnen zijn basisbegrippen in mijn werkwijze. Op basis van vertrouwen en respect.
 
Werkzaamheden doe ik tegen een vaste prijs, uitzonderingen daargelaten en dat geldt alleen voor particuliere aangiften, Tarieven.
 
Cliënten worden aangemaakt in mijn fiscale en administratieve software (facturering).Ik vink in de fiscale software de werkzaamheden aan en vraag doorlopende machtigingsformulieren(tot wederopzegging) aan voor het ontvangen van een kopie aanslagen inkomstenbelasting en toeslagen en waar nodig omzetbelasting.
Ik werk met de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Deze vraag ik in februari op d.m.v. een brief aan cliënt met een formulier voor toestemming. Na ontvangst van dit formulier en het invoeren van de vermelde code kan ik de VIA gegevens importeren in mijn software.
Ik bereid dan de aangifte voor. Zo nodig hebben we nog even contact in bijzondere situaties (specifieke zorgkosten en giften). Daarna rond ik de aangifte af. Vervolgens vraag ik tijdens de afspraak van onze bespreking van de aangifte de akkoordverklaring te ondertekenen.
 
 
 
 
Het lukt mij niet om alle aangiften voor 1 mei ingediend te hebben. Daarvoor is uitstel van al mijn cliënten aangevraagd. Ik heb tot 1 mei van het volgende jaar de tijd om alle aangiften in te dienen. Uiteraard kan de gewenste inleverdatum kenbaar worden gemaakt.
 
 
 
Home