Register Belastingadviseur

 
Register Belastingadviseurs (RB)
 
Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.
Afbeelding invoegen  

De beroepsorganisatie RB ondersteunt haar leden door op diverse gebieden diensten aan te bieden en treedt op als belangenbehartiger richting nationale en Europese overheden. Hoofdtaak is de kwaliteit van de RB te beschermen en te bevorderen.

Om het hoge kennisniveau te behouden kent de RB een systeem van verplichte, permanente educatie. Leden die niet aan de minimumeisen voldoen worden uit de organisatie gezet. De RB is derhalve ook een kwaliteitskeurmerk. zie Links
 
Home
 
Afbeelding invoegen